Hamar Imre publikációi

Könyv idegen nyelven:

A Religious Leader in the Tang: Chengguan’s Biography. The International Institute for Buddhist Studies of The International College for Advanced Buddhist Studies. Studia Philologica Buddhica Occasional Paper Series XII. Tokyo, 2002, 90 p.

Könyv magyarul:

Kínai buddhizmus a középkorban -- Cs’eng-kuan élete és filozófiája. Történelem és kultúra 15. Balassi Kiadó -- Orientalisztikai Munkaközösség, 1998, 207 p.

Kínai-magyar szótár. Balassi Kiadó, 1998, 888 p. [társszerző: Bartos Huba]

Buddha megjelenése a világban. Balassi Kiadó, Budapest, 2002, 200 p.

 A kínai buddhizmus története. ELTE Kelet-ázsiai Tanszék, 2004, 156 p.

A Kínai buddhizmus története. (2. bővített kiadás) Konfuciusz Könyvtár 2, ELTE Konfuciusz Intézet (szerkesztés alatt)

Idegen nyelvű könyv szerkesztése:

Studies in Honour of Barnabás Csongor on his Eighties Birthday. Acta Orientalia Hung. 56. (2-4), 2003, pp. 109-480.

Reflecting Mirrors: Perspectives on Huayan Buddhism. Harrassowitz Verlag, 2007, 410 p.

Magyar nyelvű könyv szerkesztése:

 Mítoszok és vallások Kínában. ELTE Sinológiai Műhely 1.Balassi Kiadó, 2000, 194 p.

Kínai Nyelv és irodalom: Tanulmányok Csongor Barnabás 80. születésnapjára. ELTE Sinológiai Műhely 4. Balassi Kiadó, Budapest, 2003, , 319 p. [társszerkesztő: Gergely Salát]

Kínai filozófia és vallás a középkor hajnalán. ELTE Sinológiai Műhely 5. Balassi Kiadó, 2005, 299 p. [társszerkesztő: Salát Gergely]

Kínai történelem és kultúra – tanulmányok Ecsedy Ildikó emlékére. ELTE Sinológiai Műhely 7. Budapest: Balassi Kiadó, 2009, 256 p. [társszerkesztő: Salát Gergely]

Cikkek idegen nyelven:

Xiongyali hanxue jianjie. Bank és Tőzsde különszáma, Budapest, 1997. p 23 .

The Doctrines of Perfect Teaching in Ch'eng-kuan's Introduction to his Commentary on the Hua-yen-ching. Journal of The Center for Buddhist Studies 3, Taipei, 1998, pp. 331-349.

Chengguan's Theory of Four Dharma-dhātus. Acta Orientalia Hung. 51 (1-2), 1998, pp. 1-19.

Buddhism and The Dao in Tang China: The Impact of Confucianism and Daoism on the Philosophy of Chengguan. Acta Orientalia Hung. 52 (3-4), 1999, pp. 283-292.

In Memoriam Ferenc Tőkei. Acta Orientalia Hung. 53 (3-4), 2000, pp. 163-164

Selected Works of Ferenc Tőkei. Acta Orientalia Hung. 53 (3-4), 2000, pp. 165-167.

Practice and Enlightenment in Chengguan’s Philosophy. In: Enlightenment and its Cultural Aspects in the modern Perspective. Seoul: Academic Institute of Songchol Son Buddhism affiliated with the White Lotus Buddhist Cultural Foundation, 2003, pp. 277-286.

Chingguan ch’ǒlhak aesǒ ǔi suhaeng kwa ggaedal ǔm. In: Enlightenment and its Cultural Aspects in the modern Perspective. Seoul, 2003, pp. 267-276.

The Existence or Nonexistence of the Mind of Buddha: A Debate between Faxingzong and Faxiangzong in Chengguan’s interpretation. Acta Orientalia Hung. 56 (2-4), 2003, pp. 339-367.

Hermeneutical Methods in Chengguan’s Commentary to the Avatamsaka-sūtra. Ars Decorativa 23, 2004, pp. 9-16.

Busshin no umu – Chōkan no kaishaku shita hosshōshū to hossōshū no ronsō ni tsuite. In: Tōdaji sōken zengō ronshū, Hōzōkan, Kyoto, 2004, pp. 28-36.

Introduction to the Reflecting Mirrors: Perspectives on Huayan Buddhism, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2007, pp. XI-XXI.

The History of the Buddhāvataṃsaka-sūtra: Shorter and Larger Texts. In: Reflecting Mirrors: Perspectives on Huayan Buddhism, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden,, 2007, pp. 139-167.

A Huayan Paradigm for Classification of Mahāyāna teachings: The Origin and Meaning of Faxiangzong and Faxingzong. In: Reflecting Mirrors: Perspectives on Huayan Buddhism, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2007, pp. 195-220.

The Early Period of  Commentary-writing in Chinese Buddhism. Asia Research Network. Vol. 6. No. 1. 2009, pp. 11-12.

“Four cardinal principles,” “Ten levels of discernment.” Digital Dictionary of Buddhism, Charles Muller.

The Interpretation of ‘three realms are mind-only’ in Dilun school and its impact on Huayan Buddhism. The Formation and Tranformation of the Dilun Thought. The 4th Geumgang International Conference for Buddhist Studies. 2009, pp. 289-304.

Wonhyo’s Influence on Chengguan. In Proceedings of the International Conference Dedicated to the Twentieth Anniversary of Diplomatic Relations Between Hungary and the Republic of Korea. Eötvös Loránd University Budapest November 12-14 2009, eds. Sonja Häußler and Mózes Csoma. Eötvös University Press. 2010, pp. 89-94.

Manifestation of the Absolute in the Phenomenal World: Nature Origination in Huayan Exegesis. Bulletin de l’Ecole Française d’Extrême-Orient 94 (2007), pp. 229-252

The Impact of Dilun school on Huayan Exegesis. In: The Formation and Transformation of Dilun Thought / Jiron shisō no keisei to henyō, Kokusho Kankōkai, Tokyo, 2010, pp. 371-363.

Interpretation of Yogācāra Philosophy in Huayan Buddhism. Journal of Chinese philosophy 37,2 (2010), pp. 181-197.

Miraculous Stories about the Avataṃsaka-sūtra in the Huayan exegetical tradition. Proceeidings Conference on Cross-cultural Researches on Buddhist Mythology. Beijing Universsity, 2010. pp. 162-169.

Zhongguo zhexue zongjiao zhuzuode xiongyaliyu fanyi 中国哲学、宗教著作的 匈牙利语翻译.  Guoji Hanxue Guoji Hanxue 20, 2011. [társszerő: Salát Gergely]

Hwa-eom juseok-e michin jironjong-ui yeonghwang. In: Jironsasang-ui hyeongseong-gwa byeon-yong,   Geumgang Center for Buddhist Studies, 2010. pp-.490-504.

An ideal of scholar-monk: Chengguan. Studia Orientalia Slovaca 9,1 (2010). pp. 71-82.

Guanyu Tathāgata-utpatti-sambhava-nirdeśa Sūtra /Fo shuo rulai xingxian jing jige yiben de bijiao yanjiu 关于Tathāgata-utpatti-sambhava-nirdeśa Sūtra (《佛说如来兴显经》) 几个译 本的比较研究. The first international academic conference of the Huayen in China. 陕西师范大学宗教研究中心华严 研究所,华严学会 2011, pp. 22-40.

Ten Levels of Conciousness-only in Huayan Buddhism. Proceedings of the 2. Huayan conference, Harrasssowitz  (szerkesztés alatt)

Recent Development of Sinology in Hungary. History and Present Condition of Cultural  Exchange between China and Central & Eastern Europe.  In: Hungarian Chinese Pedagogical Problems, ELTE Confucius Institute (szerkesztés alatt)

La métaphore du peintre :  Le poème yogācāra dans l’Avatamsaka-sūtra et ses interprétations chinoises. Métaphores et symboles dans le bouddhisme extreme oriental, ed. Frédéric Girard. Paris. (szerkesztés alatt)

Creating Huayan Lineage: Miraculous Stories about the Avataṃsaka-sūtra. Oriens Extremus (szerkesztés alatt)

The Realm of Reality. In: Poceski, Mario, ed. The Blackwell Companion to Inner and East Asian Buddhism. Oxford: Blackwell Publishing, (szerkesztés alatt)

Chuangjian huayan puxi: youguan huayanjing de shenqi gushi 创建华严谱系:有关华严经的神奇故事, Shanghai (szerkesztés alatt)

Cikkek magyarul:

Jógácsára, a csak-tudat filozófia - Részlet a Lankávatára szútrából. In: Tibeti Buddhista filozófia, Az Orientalisztikai Munkaközösség Történelem és Kultúra sorozata, Balassi Kiadó, Budapest, 1994, pp. 59-76.

A "csak-tudatosság" logikai bizonyítása -- Vaszubandhu: A húsz versszak kommentárja. In: Buddhista logika, Az Orientalisztikai Munkaközösség Történelem és Kultúra sorozata, Balassi Kiadó, Budapest,1995, pp. 61-78.

A kegon (hua-jen) hagyomány kialakulása Kínában és elterjedése Japánban. ELTE Japán-tanulmányok, Budapest, 1996, pp. 67-83.

Vu-ti áldozata az égnek és a földnek. In: Szöveggyűjtemény az Augustus-korhoz, JATEPress, Szeged, 1998, pp. 168-173.

A hirtelen megvilágosodás előfutára: Tao-seng. Korunk 8, Kolozsvár, 1998, pp. 76-80.

Cocsuan (fordítás, jegyzetek). In: Kínai irodalmi szöveggyűjtemény, szerk. Tőkei Ferenc, Balassi Kiadó,  Budapest, 1999, pp.1-46.

Az abszolút tudat és a természet-keletkezés fogalma a kínai buddhizmusban. In: Mítoszok és vallások Kínában, Balassi Kiadó, Budapest, 2000, pp. 50-65.

A buddhista tanok rendszerezése Kínában. In: Állandóság a változásban, Tőkei Ferenc 70. születésnapjára, szerk. Puskás Ildikó, Budapest, 2000, pp. 382-397.

Az ősi kínai bölcselet bírálata és alkalmazása Cs'eng-kuan (738-839) munkáiban.  Keletkutatás, Budapest, 1997-2002, pp. 23-35.

Előszó a Mítoszok és vallások Kínában című könyvhöz. Balassi Kiadó, Budapest, 2000, pp. 9-12.

A Magyar Nagylexikon következő szócikkei: Kínai filozófia, Kumáradzsíva, Köztes lét könyvei, Kong Shangren, Kou Qianzhi, Konfuciusz, Konfucianizmus, lamaizmus, láma, Laozi, legizmus, Liezi, Lótusz szútra, Mahájána, Maitréja, Mandzsusrí, Marpa, Mengzi, Milarepa, Mozi, Neokonfucianizmus, Nágárdzsuna, Nárópa

Buddhista kommentárirodalom Kínában. In: Kínai nyelv és Irodalom, Balassi Kiadó, Budapest, 2003, pp. 253-275.

Mou mester eloszlatja a kételyeket: az első kínai buddhista apológia. In: Kínai filozófia és vallás a középkor hajnalán, Sinológiai Műhely 5. Balassi Kiadó, 2005, pp. 235-295.

Az Avataṃsaka-sūtra kínai szövegváltozatai. In: Szabolcs Felföldi (szerk.), Abhivādana, Tanulmányok a hatvanéves Wojtilla Gyula tiszteletére, Szeged, 2005, pp.173-184.

Az Avataṃsaka-sūtra tibeti és szanszkrit szövegváltozatai. Essays in honour of Professor George Kara. 2005, pp. 349-348.

Buddhizmus a Heian-korban: Saicho és Kukai. In: Szerdahelyi István (szerk.), Japanológiai körkép, Eötvös Kiadó, Budapest, 2007, pp. 183-201.

A Yogācāra filozófia hatása az Avatamsaka-sūtrában és kínai értelmezéseiben. Keréknyomok. 2008 nyár, pp. 5-24.

A kínai ezoterikus buddhizmus története. In: Kínai történelem és kultúra – tanulmányok Ecsedy Ildikó emlékére, Sinológiai Műhely 7. Budapest: Balassi Kiadó, 2009, pp. 65-79.

Egy Nágárdzsuna mű a Csoma Gyűjteményben – A függő keletkezés. Távol-keleti Tanulmányok 2009/1, pp. 27-42.

Csodás történetek az Avatamszaka szútráról. Vallástudományi Szemle 2010/2. pp. 65-79.

Wutaishan, a buddhizmus szent hegye. Hegykultusz Kínában. Vallástudományi Szemle 2010/2. pp. 20-30.

A motizmus. In: Kínai filozófia és társadalom. Sinológiai Műhely 6. Balassi Kiadó (szerkesztés alatt)

Recenziók:

Tőkei Ferenc, Kínai Buddhista Filozófia.  Keletkutatás 1994 Ősz, pp. 84-87.   

Zurndorfer, China Bibliography.  Acta Orientalia Hung.  49, 1996, p. 229.

Ming-Wood Liu, Madhyamaka Thought in China.  Acta Orientalia Hung. 49, 1996, pp. 230-231.

Seishi Karashima, A Glossary of Dharmaraksa's Translation of the Lotus Sutra. Acta Orient. Hung. 52, 1999, pp. 118-119.

Kegon gaku ronshu, Kamata Shigeo hakase koki kinen kaihen. Revue Bibliogaphique de Sinologie 1999, pp. 432-433.

Shinohara, Koichi, “Evolution of Chan biographies of Eminent Monks”. Revue Bibliogaphique de Sinologie 1999,  p. 444.

Fojiao wenxue jingbian  ed. Chen Yunji , Chen Yinchi. Revue Bibliogaphique de Sinologie 1999, p. 319.

Vernacularisms in Medieval Chinese Texts. Revue Bibliogaphique de Sinologie 1999, pp. 339-340.

11. Patricia Eichenbaum Karetzky, The Evolution of the Symbolism of the Buddha of Infinite Life and its Western Origins. Revue Bibliogaphique de Sinologie 1999, pp. 383-384.

Wei Daoru, Zhongguo huayanzong tongshi . Revue Bibliogaphique de Sinologie 2000, pp. 459-460.

Tong Wei, Ershier zhong dazangjing tongjian. Revue Bibliogaphique de Sinologie 2000, p. 453.

Paul, Gregor, The Myth of a Distinctively Chinese Logic: Chinese Philosophy and the tertium non datur. Revue Bibliogaphique de Sinologie 2000, p. 412.

A Paragon of Zen House by Xishan, translated and commented by O'Hyun Park. Revue Bibliogaphique de Sinologie 2000, p. 474.

Chittick, Andrew, Dynastic Legitimacy during the Eastern Chin: Hsi Tso-ch’ih and the problem of Huan Wen. Revue Bibliogaphique de Sinologie 2000, p. 152.

I.S. Gurevich, A Fragment of a pien-wen (?) Related to the Cycle "on Buddha's Life". Revue Bibliogaphique de Sinologie 1999, pp. 341-342; 2000, pp. 394-395.

Mariko Namba Walter, Tokharian Buddhism in Kucha: Buddhism of Indo-European Centum Speakers in Chinese Turkestan before the 10th Century C.E. Revue Bibliogaphique de Sinologie 1999, pp. 411-412; 2002, p. 464.

Florian C. Reiter, The Aspiration and Standards of Taoist Priests in the Early T’ang Period. Acta Orientalia Hung. 53, 2000, pp. 149-150.

Antonio Forte, A Jewel in Indra’s Net. Journal of Royal Asiatic Society 11, 2001, pp.  404-405.

Martin Lehnert, Die Strategie eines Kommentars zum Diamant-Sūtra (Jingang-boruo-boluomi-jing Zhujie, T. 1703). Revue Bibliogaphique de Sinologie 2003

Chen Jinhua, Philosopher, Practitioner, Politician: The Many Lives of Fazang (643-712). BSOAS 72/2 (June 2009), pp. 408-410.


MEGJELENÉS A MÉDIÁKBAN

Veszprémből indultak. Veszprémi 7 nap. 1997 szept. 11. p. 9.

Hao Qingxin Baofubo yinxiang. Shichang 1999. márc. 16. p. 6.

Egzotikus nyelvek tanítása. HVG 1999. aug. 28. p. 68.

Megérkezett a kínai kulturális invázió!
MTV Kultúrház, 2007. december 7.

Szablyár Eszter: Kína nagy falat - Konfuciusz Budapesten. Népszabadság, 2007. május 9.

Kultúrkör: Magyar évad Kínában. Kossuth Rádió 2007. júl. 31. 14.00-15.00

Kultúrház: konfucianizmus. MTV 2007. aug. 27.

A befogadás kultúrája, Nincs sárga veszedelem. 168 óra, 2007. márc. 2.

Kínaiaik Magyarországon. Hetek.hu | XI. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM |  2007. MÁRCIUS 09.

Focus Today. CCTV 4. 2007. december 12.

Híróra: kínai-tibeti konfliktus. Duna TV 2008. márc. 23. 18.00-19.00

Magánbeszélgetések, Juszt László Műsora. MTV 2 2008, márc. 23. 22.30-23.20; MTV 1 márc. 27 00.20-01.10.

Kína a díszvendége a könyvfesztiválnak, Gazdasági rádió, 2008. április 24. 7.30-8.00

Tanulj az ELTE-n koreaiul! http://oktatas.origo.hu/20080714/tanul_az_elte_koreaiul

Hír Tv Ázsia magazin, 2011. október 1. 16. óra, október 3. 13.05, október 6, 15.30, október 7. 9,30.